984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Wizyta Ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Nowackiego w siedzibie ZPRKA I MPA

W poniedziałek, 28 października odwiedził siedzibę Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce i Muzeum Polskiego w Ameryce, ks. arcybiskup Henryk Józef Nowacki, były Nuncjusz Apostolski w Nikaragui i w krajach skandynawskich oraz na Słowacji.

Arcybiskup Nowacki spotkał się z członkami zarządu ZPRKA: prezesem Jamesem Robaczewskim, wiceprezes Micheline Jamiński i sekretarz-skarbnik Agnieszką Bastrzyk oraz zwiedził muzeum. W muzeum gościa oprowadziły dyrektor zarządzająca Małgorzata Kot i archiwistka Halina Misterka.  Składając wpis do książki pamiątkowej w muzeum, dostojny gość napisał: Wyrażam wielką wdzięczność za możliwość odwiedzenia Muzeum Polskiego w Ameryce i za ubogacenie się duchowe historią naszej Ojczyzny w tym przyjaznym Kraju.  Życzę całemu Personelowi tego Muzeum Bożego Błogosławieństwa w tej pięknej i jakże potrzebnej służbie Polsce.  Abp. H.J. Nowacki, Nuncjusz Apostolski.  Chicago-Tarnów 28.10.2019 r.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.