984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

#74 – History is marching with us!

The Chicago Historical Reenactment Group

includes:
– Hetman Potocki Banner representing the winged hussars – led by Cezary Zawadziński
– 10th Dragoons Regiment of 1st General Maczek Armored Division led by Marek Rowicki
– Polish 1st Rifle Regiment – Haller’s Army as represented by students of the Slowacki Polish School and Polish 1st Tadeusz Kościuszko Infantry Division

The Group recreates and reenacts historical battles to increase awareness of the Polish Armies combat trails. The group has at its disposal equipment, uniforms, weaponry, horses and vehicles representative of the historical periods.
They present Polish history classes for Polish schools and for Polonia throughout the United States and Canada. The group cooperates with other historical reenactment groups in Poland.
They cooperate frequently with the Polish Museum of America and participate in patriotic events in Chicagoland.
As members of the American Historical Reenactment Society (HRS), they arrange open-air military reenactments. They are currently planning Polish Independence Centennial celebrations. Future plans include a 1944 Warsaw uprising exhibit and a Battle of Warsaw 1920 reenactment.

_________________________________________________________________

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Chicago w skład której wchodzą:
– Chorągiew Rawery Potockiego reprezentująca polską husarię, dowodzona przez Cezarego Zawadzińskiego
– Dziesiąty Pułk Dragonów I Dywizji Pancernej generała Maczka dowodzony przez Marka Rowickiego
– Brygada Wielkopolska 1918 rok oraz I Pułk Strzelców Polskich Armii Hallera – uczniowie Polskiej Szkoły im. Słowackiego
– I Dywizja Tadeusza Kościuszki LWP

Grupa zajmuje się odtwarzaniem i rekonstrukcją bitew historycznych w celu upowszechniania wiedzy o szlakach bojowych Oręża Polskiego. Dysponuje sprzętem, umundurowaniem, uzbrojeniem, końmi oraz wozami terenowymi z reprezentowanych okresów historycznych.
Ważną część działalności grupy stanowią lekcje historii Polski dla Szkół Polskich oraz Polonii Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Grupa współpracuje z grupami rekonstrukcji historycznych w Ojczyźnie. Współpracują i wspierają Muzeum Polskie w Ameryce, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych w Chicago.
Członkowie amerykańskiej HRS – Historical Re-enacment Society przygotowującej plenerowe rekonstrukcje działań wojennych. Obecnie w swoich działaniach koncentrują się na obchodach Setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W najbliższych latach planowana jest duża wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu oraz przygotowanie i przeprowadzenie rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

History is marching with us!
History is marching with us!
History is marching with us!
History is marching with us!
Photos by Małgorzata & Tomasz Kot
History is marching with us!
History is marching with us!
History is marching with us!
History is marching with us!
Photos by Piotr Krawerenda

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.