984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polonia and Poles Abroad Day & Flag Day

May 2nd,
Polonia and Poles Abroad Day & Flag Day

Did you know that there are over 20 million Poles living outside the Polish borders? We left for a variety of reasons but there is one thing that connects us all: we remember where we are from.

While observing today’s Flag Day and Polonia and Poles Abroad Day, we at the Polish Museum of America would like to thank you all for nurturing the Polish language, traditions and heritage abroad wherever you are and for your continued engagement in the Poland’s affairs.

The Poles Abroad Day was established by the Sejm of the Republic of Poland in 2004 in recognition of the faithful help provided to Poland in its times of need and its work on behalf of regaining Polish independence by the Polish diaspora.

As always, we would like to invite you to our Museum, so you may admire the examples of flags and banners from the New York Fair ‘s Polish Pavilion of 1939.

Thank you, Polonia!
Happy Flag Day!


2 maja –
Dzień Flagi oraz Polonii i Polaków Zagranicą

Czy wiedzą Państwo, że ponad 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Polski? Powody opuszczenia kraju były różne, ale jest coś co nas wszystkich łączy: pamiętamy skąd pochodzimy.

W dniu Święta Flagi oraz Polonii i Polaków Zagranicą, Muzeum Polskie w Ameryce chciałoby Państwu serdecznie podziękować za pielęgnowanie języka polskiego, polskich tradycji i dziedzictwa narodowego tam, gdzie was los poniósł i za wasze zaangażowanie w sprawy polskie.

Święto Flagi RP zostało ustanowione przez polski sejm w 2004 roku w podzięce dla Polonii za jej wierną pomoc dla Polski w czasach, kiedy tego najbardziej potrzebowała i za jej zaangażowanie w sprawę odzyskania niepodległości.

Przy okazji, jak zawsze, chcielibyśmy ponownie zaprosić Państwa do naszego Muzeum, w którym możecie zobaczyć polskie flagi i proporce z Pawilonu Polskiego Nowojorskiej Wystawy Światowej z 1939 roku.

Dziękujemy Ci Polonio! Powiewaj nam wesoło, polska flago!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.