ze zbiorów Polskiego Muzeum w Ameryce w Chicago

Ze zbiorów Polskiego Muzeum w Ameryce w Chicago

Aktywna współpraca między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją „Świątynia Sztuki” i pracownią konserwatorską „Ars Veta”, działającymi przy Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, to przedsięwzięcia, które skupiają się przede wszystkim na zabezpieczeniu i ratowaniu dziedzictwa narodowego pozostającego poza granicami kraju, w tym zagrożonych zbiorów instytucji emigracyjnych.

Continue reading
WOW Event Recap

WOW Event Recap by Sandra G. Roth

After the most recent WOW event, the 340 OTP participants’ descriptions included great, memorable, historical, welcoming, terrific, amazing, spectacular, etc.

Continue reading

The Pillar of Chicago

"The Pillar of Chicago" is a short video clip on Chicago's Polonia produced by the Polish Consulate in Chicago.

Continue reading

Employee Appreciation Day

Employee Appreciation Day

Continue reading

Lesson of Polish History

99. Anniversary of Poland’s Independence.

Continue reading

Lesson of History

Lesson of History. Polish Hussars by Cezary Zawadziński and Potocki Banner.

Continue reading

Dance at the Museum-Disco Night

On Saturday November 4th, the long-awaited Disco Night benefit dance for the Polish Museum of America happened and it was a success.

Continue reading

Kosciuszko Bicentennial at the PMA

The Polish Museum of America held the opening reception for the Kosciuszko Bicentennial

Continue reading

Legends

An Inherit Chicago Festival event: Ignacio Zaragoza. Friedrich von Steuben. Tadeusz Kosciuszko.

Continue reading