984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Commemorating the 100th Anniversary of the Signing of the Treaty of Versailles

Among the many valuable exhibits and collections at the Polish Museum of America, a unique artifact can be found in the Ignacy Jan Paderewski Room: a golden feathered quill pen. Shaped like a goose feather on which is a plaque affixed with the image of an eagle with a crown. An inscription on the back of the pen reads: “I.J. Paderewski – Poles. Versailles Congress 1919”. The quill was crafted in the studio of M. Wrześniewski in Warsaw. With this quill pen Prime Minister Ignacy Jan Paderewski signed the peace Treaty at Versailles on June 28, 1919 which recognized a free and independent Poland.

This extraordinary artifact is part of the Paderewski collection gifted to the Polish Museum of America by his sister Antonina Paderewska – Wilkońska and secretaries of Paderewski: Sylwin Strakacz and Ignacy G. Kołłupajło after Paderewski’s death. Included were Paderewski’s piano, furniture, personal belongings and documents that were in the Buckingham Hotel room in New York and donated to the PMA on October 10, 1941. This extraordinary gift was the impetus of the permanent exhibit at the Polish Museum of America presenting Ignacy Jan Paderewski as Statesman, Philanthropist and Musician.

W piątek, w przeddzień 78. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, przypadnie 100. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową i gwarantującego Polsce powrót na mapę Europy.

Traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku zawarty został podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 państw, w tym Polska, reprezentowana przez Ignacego Jan Paderewskiego i Romana Dmowskiego.

Wśród wielu cennych eksponatów Muzeum Polskiego w Ameryce, w pokoju Ignacego Jana Paderewskiego znajduje się jedyny, unikatowy eksponat: złote pióro, mające kształt pióra gęsiego, na którym umieszczono plakietkę z wizerunkiem orła w koronie. Na grzbiecie pióra widnieje napis: I.J. Paderewskiemu – Polacy. Kongres Wersalski 1919 r. Zostało ono wykonane w pracowni M. Wrześniewskiego w Warszawie przy ulicy Wierzbowej. Piórem tym – według tradycji – Premier Ignacy Jan Paderewski podpisał w Wersalu traktat pokojowy.

Ten niezwykły eksponat stanowi część daru siostry I. J. Paderewskiego, Antoniny Paderewskiej-Wilkońskiej oraz sekretarzy Paderewskiego: Sylwina Strakacza i Ignacego G. Kołłupajło po śmierci I. J. Paderewskiego. Dar w postaci wyposażenia, mebli, sprzętów i rzeczy osobistych Paderewskiego oraz dokumentów, które znajdowały się w pokoju hotelowym Buckingham w Nowym Jorku, przekazany został do MPA, o czym stanowi dokument z dnia 10 października 1941 r. Dar, stał się zaczątkiem prezentowanej do dziś kolekcji I.J. Paderewskiego w MPA.

pioro Ignacego Paderewskiego - traktat Wersalski

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.