984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PRESIDENT AND FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF POLAND

PRESIDENT AND FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF POLAND
VISIT THE POLISH MUSEUM OF AMERICA

CHICAGO – The Polish Museum of America (PMA) had the great honor to host Mr. Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, and Mrs. Agata Kornhauser-Duda, First Lady of the Republic of Poland, on Friday morning, May 18, 2018. The visit was part of the scheduled presidential tour of Chicago Polonia in celebration of the 100th anniversary of Poland’s regained independence.

President Duda and the First Lady were greeted by PMA President Richard Owsiany, PMA Chairman and Polish Roman Catholic Union of America (PRCUA) President Joseph A. Drobot, Jr., and PMA Managing Director Małgorzata Kot. The presidential couple toured the building with Mr. Owsiany and Mrs. Kot, and included visits to the PRCUA Boardroom, the PMA I.J. Paderewski Room, and the PMA Stephen and Elizabeth Ann Kusmierczak Art Gallery. Both the President and the First Lady were awed by the collections.

The visit concluded with remarks in the PMA Sabina P. Logisz Great Hall. President Duda stated the museum was a true jewel of Polonia, and presented the flag of the Republic of Poland to the PMA, which was graciously accepted by Mr. Owsiany. In attendance were members of the PMA Board of Directors, employees, and invited guests.

PMA President Owsiany commented: “Having the sitting Head of State of the Republic of Poland visit the Polish Museum of America is a confirmation of the importance of this institution, and a significant compliment to the work the PMA is committed to – ensuring that the historical treasures of our shared Polish and Polonian past remain relevant and accessible to today’s and future generations.”

President Andrzej Duda joins a long list of dignitaries who have visited the PMA and Library: I.J. Paderewski; Generals Władysław Sikorski and Józef Haller; United States Presidents Herbert Hoover and Barack Obama; Karol Cardinal Wojtyla; and many more American and Polish government officials, ambassadors, senators, congressmen, governors, and mayors.

# # #

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRAZ Z PIERWSZĄ DAMĄ Z WIZYTĄ W MUZEUM POLSKIM W AMERYCE

 

CHICAGO – Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) miało zaszczyt gościć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wraz z Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej Agatą Kornhauser-Dudą w piątek, 18 maja 2018 roku. Wizyta była częścią zaplanowanej podróży prezydenckiej, która miała na celu odwiedziny chicagowskiej Polonii, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent Duda i Pierwsza Dama zostali powitani przez prezesa MPA Richarda Owsianego i przewodniczącego zarządu MPA, prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ZPRKA) Josepha A. Drobota Jr. oraz dyrektor zarządzającą MPA Małgorzatę Kot. Prezydent wraz z Małżonką zostali oprowadzeni po budynku przez prezesa R. Owsianego i dyrektor zarządzającą M. Kot. Zwiedzanie objęło salę zarządu ZPRKA, pokój I.J. Paderewskiego i galerię im. Stephena i Elizabeth Ann Kuśmierczaków. Kolekcja MPA zrobiła duże wrażenie na Parze Prezydenckiej.

Wizyta zakończyła się wymianą wypowiedzi w Sali Głównej MPA im. Sabiny F. Logisz. Prezydent Duda powiedział, że Muzeum jest prawdziwym klejnotem Polonii i przekazał flagę Rzeczypospolitej Polskiej na ręce prezesa Owsianego. W uroczystości brali udział członkowie zarządu MPA, pracownicy i zaproszeni goście.

Prezes MPA Richard Owsiany powiedział: „To, że przybywa do naszego Muzeum z wizytą Urzędująca Głowa Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi potwierdzenie wagi naszej instytucji i wyraz uznania dla pracy, której codziennie w Muzeum się poświęcamy, czyli zapewnieniu, że skarby historii Polski i Polonii są dostępne dla Polaków i Polonii dziś i zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń, stanowiąc o ich tożsamości”.

Prezydent Andrzej Duda wpisał się na długą listę dygnitariuszy, którzy odwiedzili MPA i Bibliotekę. Wśród nich były takie osoby jak: I.J. Paderewski, Generałowie Władysław Sikorski i Józef Haller, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover i Barack Obama, Karol Kardynał Wojtyla, i wielu innych.

PRESIDENT AND FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF POLAND
PRESIDENT AND FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF POLAND
PRESIDENT AND FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF POLAND
PRESIDENT AND FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF POLAND
Photos by Julita Siegel
PRESIDENT AND FIRST LADY RP
PRESIDENT AND FIRST LADY RP
PRESIDENT AND FIRST LADY RP
PRESIDENT AND FIRST LADY RP
Photos by Dariusz J. Lachowski

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.