984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Spotkanie z Eugenią Maresch w MPA

Eugenia Maresch
Fizyk, publicystka, członek wielu organizacji i instytucji emigracyjnych, sekretarz Rady Dziedzictwa Archiwalnego, naukowiec Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, od 1947 r. mieszka i działa w Londynie.
W lutym 1940 r. wywieziona z rodziną na Syberię (Nowosybirskaja Obłaść), w 1942 r. wraz z Armią Andersa przybywa do Teheranu i z kolei od 1943 r. do 1947 r. przebywa w obozie dla polskich uchodźców w Indiach (Valivade). Po przyjeździe do Anglii uczęszcza do polskiego Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Grendon Hall (1948–1951) oraz do Gimnazjum angielskiego Salts High School w Yorkshire. Studia matematyczno-fizyczne kończy na Politechnice w Leeds, pracuje w szpitalu St George w klinice radio-izotopów. W 1962 r. wychodzi za mąż za Jerzego Marescha, kontynuuje pracę naukową w Royal Cancer Research Institute w Londynie. Zakłada rodzinę; córka Grażyna kończy studia oceanograficzne, Elżbieta – pedagogiczne.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.