80th anniversary of the Polish Pavilion

Celebrating 80th anniversary of the Polish Pavilion at the New York World’s Fair - Opening Reception of the Exhibition Polish Imagination: The World of Tomorrow.

Continue reading

Plakat Polski w MPA

Plakaty polskie ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce po konserwacji i prezentacji w Polsce powróciły do swojej oryginalnej siedziby.

Continue reading