984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Plakat Polski w MPA

Plakaty polskie ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce po konserwacji i prezentacji w Polsce powróciły do swojej oryginalnej siedziby.

W piątek, 18 maja w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz w Muzeum Polskim w Ameryce miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej „Plakat Polski w zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce”.

Przybyłych gości przywitała dyrektor MPA Małgorzata Kot, po kolei przedstawiając instytucje i osoby prywatne, bez których hojnego wsparcia nie byłoby możliwe pomyślne zakończenie tego przedsięwzięcia, wpisującego się na trwałe w historię Polaków na obczyźnie, pomagających Polsce odzyskać wolność i niepodległość. Po niej głos zabrał prezes Ryszard Owsiany, dziękując za włożony ogrom pracy przedstawicielom Muzeum w Grębocinie. Obecny był również prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Joseph Drobot, Jr. Po nim głos zabrali goście z Polski, Dariusz i Adam Subocz, którzy przeprowadzili pełną konserwację wystawianych plakatów. Miłym akcentem otwarcia wystawy było wystąpienie prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego, który przedstawił bardzo personalną interpretację kultury polskiej, a przede wszystkim otwieranej wystawy plakatów. Wieczór muzyką na żywo umilił zwiedzającym niestrudzony muzyk i kompozytor, Włodek Zuterek.

Przybyli goście mieli okazję obejrzeć ponad 70 plakatów wyselekcjonowanych z przeogromnej kolekcji pozostającej w posiadaniu Muzeum Polskiego i poddanych dogłębnej konserwacji w Pracowni Konserwacji przy Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, podtoruńskiej miejscowości, gdzie prace zza oceanu odzyskały znaczenie i blask. Plakaty są doskonałymi przykładami najlepszej grafiki warsztatowej z okresu Polski niepodległej. Prezentowane plakaty poddane zostały pełnej konserwacji, gdzie w wielu przypadkach papier został odkwaszony, poprzez retusz uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, a same plakaty naklejone na nowe podłoże papierowe, nabrały piękna i przemówiły swoimi kolorami i opowiadanymi historiami. W takiej postaci będą mogły przez kolejne lata cieszyć swoim widokiem kolejne pokolenia. Warto zaznaczyć, że tego samego dnia w godzinach porannych Muzeum i wystawę plakatów odwiedził prezydent RP Andrzej Duda z małżonką.

Plakat Polski w MPA
Plakat Polski w MPA
Plakat Polski w MPA
Plakat Polski w MPA
Photos by Dariusz J. Lachowski

Prace prezentowane w MPA były pokazywane w Polsce między innymi w prestiżowym Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie. Kilka z nich to unikatowe prace tworzące zręby fundamentu, na którym zbudowano pojęcie „szkoły plakatu polskiego”. Doskonale oddają one ducha czasu, wskazując na ważną rolę, jaką polskie plakaty odegrały w kreowaniu sztuki plakatu na świecie.
Wystawa w Muzeum Polskim w Ameryce to ważne wydarzenie pokazujące, w jaki sposób Polska, odzyskawszy po 123 latach niewoli niepodległość, kontynuowała zryw narodowy, przede wszystkim edukując, a także nawołując do jej dalszej obrony. Ekspozycja potrwa jeszcze do 4 września.

Autorem zdjęć i tekstu pierwotnie opublikowanego na łamach Dziennik Związkowy jest Dariusz Lachowski.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.