984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The official opening of the Museum took place exactly 86 years ago!

The official opening of the Museum took place exactly 86 years ago, on January 12, 1937, in the PRCUA Auditorium. Among the participants were representatives of the Polish government, Polish-American organizations, and Chicago dignitaries. During the ceremony PRCUA President Joseph Kania stated in his speech: “In the Archives and Museum, which we established in the PRCUA Headquarters, we want to collect, neither for us nor for this organization, but for the whole Polish American community, all the most precious memorabilia, which will be handed over to future generations. We dedicate the Polish Museum at the PRCUA to the Polish American community, may it always serve for the glory of the whole community in the most beautiful and useful way.”

Oficjalne uroczyste otwarcie Muzeum odbyło się dokładnie 86 lat temu, 12 stycznia 1937 r. w Audytorium ZPRKA, w obecności przedstawicieli rządu polskiego, władz miasta Chicago. W przemówieniu inauguracyjnym prezes Józef L. Kania oświadczył: „W Archiwum i Muzeum, jakie stworzyliśmy w Domu Zjednoczenia pragniemy zgromadzić nie dla siebie, nie dla organizacji naszej, ale dla całej Polonii amerykańskiej, wszystkie najcenniejsze pamiątki, które będą przekazywane nowym pokoleniom. Dla Polonii amerykańskiej poświęcamy Muzeum Polskie przy Zjednoczeniu PRK i niechaj ono dla chwały całej Polonii jak najpiękniej i najpożyteczniej zawsze służy”.

 

#muzeumpolskiewameryce #MuseumHistory #PolishMuseumHistory #ChicagoHistory #onthisday #polishmuseumofamerica

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.