984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Polish Museum of America celebrates Saint John Paul II 100th Birthday

On May 18, 2020 we celebrate the 100th Anniversary of the birth of Saint John Paul II.  Pope John Paul II was an extraordinary person who touched and inspired the lives of millions throughout his life.  His travels brought him to more than 129 countries during his papacy. His visits consistently attracted huge crowds including his visit to Chicago in October of 1979.  As a cardinal (Archbishop of Krakow), Karol Wojtyla traveled outside of Poland.  Two trips to Chicago in 1969 and 1976 included visits to the Polish Museum of America.
To honor Saint John Paul II's life, the Polish Museum of America has pulled from its archives and collections a photographic presentation of Cardinal Wojtyla's visit to the PMA in 1969 and 1976.  The accompanying video highlights the permanent John Paul II exhibit at the museum.

Please join us in celebrating the anniversary of Saint John Paul II's birth and his inspiration that still impacts us today.

Richard Owsiany
President
Polish Museum of America

W dniu 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Świętego Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II był niezwykłą osobą, która poruszyła i inspirowała życia milionów ludzi. Jego pielgrzymki zawiodły Go do ponad 129 krajów. Podczas pielgrzymek, na spotkaniach z nim pojawiały się ogromne tłumy. Podobnie było podczas wizyty w Chicago w październiku 1979 r. Jako kardynał i arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła także wyjechał poza Polskę, a jego dwie podróże do Chicago z 1969 i 1976 roku zawierały w sobie wizytę w Muzeum Polskim w Ameryce.
Aby uczcić jubileusz Świętego Jana Pawła II pracownicy Muzeum Polskiego w Ameryce przygotowali wybór dokumentów archiwalnych i fotografii przedstawiających wizyty kardynała Karola Wojtyły w muzeum w 1969 i 1976 roku. Krótkie wideo przedstawia stałą wystawę poświęconą Św. Janowi Pawłowi II w muzeum.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. Był inspiracją, która ciągle nas dziś motywuje.

Ryszard Owsiany
Prezes Muzeum Polskiego w Ameryce

(Contributors/komitet redakcyjny: I. Bożek, M. Kot, J. Loryś, H. Misterka, R. Owsiany, J. Siegel i T. Sromek)

Podczas wizyty

The Polish Museum of America (PMA) maintains a rich collection on Saint John Paul II, which continues to grow through donations. The most important mementos relate to visits of Karol Cardinal Wojtyła to the PMA.

During his first visit to the PMA on September 27, 1969, Karol Cardinal Wojtyła stated: “Tylko naród z przeszłością może mieć przyszłość” – Only a nation with a past, can have a future.

On Saturday, September 27, 1969, His Eminence Karol Cardinal Wojtyła, Archbishop of Krakow, arrived in Chicago, as the first Polish Cardinal to visit the United States. To commemorate His visit to Chicago, the day was proclaimed “Karol Cardinal Wojtyła Day” by Mayor Richard J. Daley.

Cardinal Wojtyła flew from St. Louis to Midway Airport, arriving after 10 p.m. the night before. There, he was greeted by a large delegation from Polonia, and in particular, by members of the organizing committee led by His Excellency Auxiliary Bishop Alfred L. Abramowicz.

The full schedule of Karol Wojtyła’s Chicago visit did not originally include a stop at the Museum, yet at 3:35 p.m., the limousine with this distinguished guest, accompanied by Bishop Szczepan Wesoły from Rome, and Rev. Franciszek Macharski, stopped in front of the PRCUA building. The guests were received by the Museum President and PRCUA Chaplain Walerian S. Karcz, who welcomed him on behalf of the museum board and asked for the cardinal’s blessing. Following an old Polish custom, His Eminence was greeted with bread and salt.

Although time was limited, Cardinal Wojtyła did not hurry during his Museum tour. He was very interested in the old prints and royal document collection, as well as the memoirs of Archbishop Cieplak. In the Paderewski Room, he posed for a picture next to the Paderewski bust by Alfons Karny, originally from the New York World’s Fair. His visit lasted until 4:20 p.m. In appreciation, Cardinal Wojtyła stated, “tylko narod z przeszloscia moze miec przyszlosc” – only a nation with a past, can have a future.

Second visit to Chicago and the PMA

Following the Eucharistic Congress, held on August 1-8, 1976, in Philadelphia, Cardinal Wojtyła, along with 15 Polish bishops, visited Chicago for a second time. On August 21, 1976, after dinner hosted by Cardinal Cody at the White Eagle Restaurant, the group toured the PMA. The official Museum guest book was signed by all the bishops and includes Cardinal Wojtyła’s original signature. In the Great Hall, Cardinal Wojtyła spoke before many guests. He later examined the letters of the Kosciuszko Collection, and once again visited the Paderewski Room.

Saint Pope John Paul II twice walked the floors of the Polish Museum of America – blessing the Museum, its donors, and its faithful visitors. Think of this when you visit the PMA, as a point on the map where Cardinal Wojtyła visited in Chicago, and where some of this great Pole’s mementos are preserved.

Halina Misterka, PMA Head Archivist

Podczas wizyty

W Muzeum Polskim w Ameryce i trzech jego działach: archiwum, bibliotece i kolekcji sztuki przechowywane są pamiątki po wielkim Polaku, Świętym Janie Pawle II. Kolekcja jest stale uzupełniana w darach indywidualnych i grupowych. Najważniejsze pamiątki związane są z wizytami Kardynała Karola Wojtyły w Muzeum Polskim w Ameryce.

„Tylko naród z przeszłością może mieć przyszłość” – te słowa wygłosił Kardynał Karol Wojtyła podczas pierwszej wizyty w Muzeum Polskim w Ameryce, dnia 27 września 1969 roku.

Sobota, 27 września 1969 roku - dzień pobytu w Chicago, pierwszego polskiego kardynała, który przybył do Stanów Zjednoczonych, Karola Wojtyły, został proklamowany przez burmistrza miasta Richarda J. Daleya „Dniem Karola Wojtyły”. Treść proklamacji znalazła pełne uzasadnienie w wypełnionym po brzegi programie, w którym uczestniczył arcybiskup Krakowa.

Ks. Kardynał przyleciał do Chicago z St. Louis po 22 w nocy. Na lotnisku Midway powitała Go liczna delegacja polonijna, a przede wszystkim członkowie komitetu przyjęcia kardynała Wojtyły, z ks. bp. A. Abramowiczem na czele.

Napięty program wizyty Karola Wojtyły w Chicago nie uwzględniał odwiedzin w muzeum, jednak o godzinie 15:35 limuzyna z dostojnym gościem, któremu towarzyszyli ks. biskup Szczepan Wesoły z Rzymu, a także ks. Franciszek Macharski, zatrzymała się przed Domem Zjednoczenia. Gości przywitał prezes muzeum, naczelny kapelan Zjednoczenia ks. Walerian S. Karcz: „Najdostojniejszy Księże Kardynale, witam w imieniu Zarządu Muzeum Polskiego Waszą Eminencję w tym może na zewnatrz skromnym, lecz z rzeczy samej, bogatym skarbcu pamiątek narodowych i polonijnych. Witam i proszę o pobłogosławienie nas wszystkich i przyjaciół tej instytucji polonijnej w Ameryce”. Staropolskim obyczajem Jego Eminencję powitano chlebem i solą.

Kardynał nie okazywał pośpiechu podczas zwiedzania. Zatrzymywał się, interesując się szczególnie strodrukami i kolekcją dokumentów królewskich, bliskie były mu pamiątki po arcybiskupie Cieplaku. W Sali Paderewskiego sfotografował się przy popiersiu mistrza, autorstwa Alfonsa Karnego z kolekcji wystawy światowej w Nowym Jorku. Około 16:20 dostojny gość opuszczając muzeum, wypowiedział znamienne słowa: „tylko naród z przeszłością może mieć przyszłość”.

Druga wizyta w Chicago i ponowne odwiedziny Muzeum.

W związku z Kongresem Eucharystycznym, na który w dniach od 1 do 8 sierpnia 1976 roku, przybyła do Filadelfii liczna grupa biskupów z Polski, Jego Eminencja Karol Wojtyła po raz drugi przybył do Chicago. Dnia 21 sierpnia 1976 roku, ok. godz. 15 (bezpośrednio po uroczystym obiedzie w White Eagle, którego gospodarzem był kardynał Cody), odwiedził znów Muzeum. W księdze gości wśród podpisów biskupów towarzyszących, zachował się oryginalny podpis kardynała Wojtyły. Kardynał przemówił do zebranych w sali głównej, co zostało udokumentowane wieloma zdjęciami, obejrzał kolekcję listów Kościuszki i po raz kolejny odwiedził Pokój Paderewskiego.

Stopy Świętego Jana Pawła II przemierzały aż dwukrotnie pomieszczenia muzeum – błogosławił miejsce, jego darczyńcow i wiernych odwiedzających. Pamiętając o tych wydarzeniach, zachęcamy do odwiedzenia MPA, jednego z ważnych miejsc, na mapie odwiedzin KardynałaKarola Wojtyły w Chicago, w którym przechowywane są liczne pamiątki po tym wielkim Polaku.

Halina Misterka, archiwista MPA

Podczas wizyty

Permanent exhibit: Wystawa stała Jana Pawła II w MPA

In 2014, the PMA completed the renovation of the permanent Saint John Paul II exhibit in the Sabina P. Logisz Great Hall, marking the canonization of the Pope on April 27, 2014.

W 2014 roku Muzeum Polskie w Ameryce zakończyło prace nad renowacją wystawy stałej poświęconej Świętemu Janowi Pawłowi II w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz.

The former exhibit, which featured a wide array of mementos pertaining to the Polish Pope and his World travels was narrowed to feature the most meaningful artifacts connecting Karol Wojtyła to Chicago. The redesigned display focuses on his three trips to Chicago – in 1969 and 1976 as a Cardinal, and in 1979 as a newly elected Pope.

The exhibit consists mostly of photographs documenting the stops on his agenda, including two visits at the PMA and the Polish Roman Catholic Union of America. In series of images from 1969 visit, one can see the deep interest of the Cardinal in artifacts displayed in the IJ Paderewski Room. In this space, Wojtyła said the famous and often cited words that “only a nation with the past, can have a future.” Remembrance and preservation of our nation’s traditions, history, and roots is the PMA’s mission. This blessing and endorsement of the PMA’s efforts by Saint John Paul has a special meaning to those fulfilling this work.

On one color photograph from the 1976 visit to the PMA, one can see the future Pope and Saint sitting near the display case devoted to him today. The display case is hidden behind the iconic painting, Pulaski at Savannah by Stanisław Kaczor Batowski. The monumental canvas was being restored at the time by Józef Sulma, conservator from Kraków. Another photograph shows Karol Wojtyła speaking in the Great Hall and signing the PMA guest book.

Highlights of the permanent exhibit include:

The Tapestries of the Wawel Castle in Miniature, Cracow, Poland – This souvenir publication was presented to John Joseph Cardinal Król, Archbishop of Philadelphia, by Karol Cardinal Wojtyła, Archbishop of Kraków, on September 29, 1969. Cardinal Król was the first Polish American to hold the title of Archbishop in the United States.

Arrasy Zamku Wawelskiego w miniaturze, Kraków, Polska
Niniejsza pamiątkowa publikacja została wręczona kardynałowi Janowi Józefowi Królowi, arcybiskupowi Filadelfii przez kardynała Karola Wojtyłę, arcybiskupa Krakowa, w dniu 29 września 1969 roku. Kardynał Król był pierwszym amerykańskim arcybiskupem polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych.

Zucchetto of Pope John Paul II – Pope John Paul II presented a papal zucchetto to his longtime friend Bishop Alfred L. Abramowicz in 1980. Bishop Abramowicz was instrumental in all three Chicago visits.

Piuska Jana Pawła II
Papież Jan Paweł II ofiarował papieską piuskę pomocniczemu biskupowi Alfredowi L. Abramowiczowi w 1980 roku na znak długoletniej przyjaźni. Biskup Abramowicz współorganizował trzy wizyty Jana Pawła II w Chicago: dwie wizyty kardynała Karola Wojtyły w 1969 i 1976 roku oraz wizytę papieża Jana Pawła II odbytą w 1979 roku.

Solidarity Stole – Blessed by Pope John Paul II, this stole was prepared for Blessed Jerzy Popiełuszko. It was later presented to Bishop Alfred L. Abramowicz. During the 1997 opening ceremony of the original PMA papal exhibit, Archbishop Francis Cardinal George wore the Solidarity Stole while blessing the bust of John Paul II.

Stuła Solidarności
Stuła ta, pobłogosławiona przez papieża Jana Pawła II, była przeznaczona dla błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a następnie ofiarowana biskupowi pomocniczemu Alfredowi L. Abramowiczowi. Podczas ceremonii otwarcia oryginalnej papieskiej wystawy MPA w 1997 roku arcybiskup Chicago, kardynał Francis George założył stułę Solidarności błogosławiąc popiersie Jana Pawła II.

The Drake Hotel dining set, as used during the official dinners prepared for Pope John Paul II in 1979 – During the 1979 visit, Pope John Paul II stayed at the residence of Archbishop John Cardinal Cody. At the Cardinal’s request, the Drake Hotel catered the official dinners on October 4th and 5th, making an exception to their long-standing rule of not catering at facilities other than the hotel. This dining set was donated by Arthur Gene Tordiff Sr., who served as the Executive Steward.

Zastawa stołowa pochodząca z Hotelu Drake używana podczas oficjalnych kolacji przygotowanych dla papieża Jana Pawła II w 1979 roku
Podczas swojej wizyty w 1979 roku papież Jan Paweł II zatrzymał się w rezydencji arcybiskupa kardynała Johna Cody’ego. Na prośbę kardynała Hotel Drake przygotowywał oficjalne kolacje 4 i 5 października, co stanowiło wyjątek od ich wieloletnich zasad o nie podejmowaniu się organizacji posiłków poza hotelem. Prezentowany zestaw naczyń został ofiarowany przez Arthura Gene Tordiffa Sr., który wykonywał obowiązki szefa kelnerów.

“Pope John Paul II Drive” Chicago street sign
Originally given to Auxiliary Bishop Alfred L. Abramowicz by Chicago Mayor Jane Byrne. In 1980, a one mile stretch of 43rd Street, between Western and Kedzie Avenues, was renamed in honor of the Pope’s historic visit. This street was on the route to Five Holy Martyrs Catholic Church for the October 5, 1979 early morning mass.

[Ulica papieża Jana Pawła II] – tablica z nazwą ulicy
Tablica pierwotnie ofiarowana pomocniczemu biskupowi Alfredowi L. Abramowiczowi przez burmistrz Chicago Jane Byrne. W 1980 roku jednomilowy odcinek 43rd Street [Ulicy 43], pomiędzy ulicami Western i Kedzie, został przemianowany na cześć historycznej wizyty papieża. Ulica ta znajdowała się na trasie przejazdu papieża na poranną Mszę w kościele Pięciu Braci Męczenników.

Baut Studios/Gvastini/G.F. Baut, Pope John Paul II, Bishop of Rome, 263rd Successor of Saint Peter, 1995, bronze casting
Sculpture donated by Walter K. Kotaba in memory of his Mother Sophie Kopański, October 31, 1997.

Baut Studios/Gvastini/G.F. Baut, Papież Jan Paweł II, Biskup Rzymu, 263. Następca Świętego Piotra, 1995 r., odlew z brązu
Rzeźba podarowana przez Waltera K. Kotabę in memory of his Mother Sophie Kopański, 31 października 1997 r.

Czesław Dźwigaj, Ojciec Święty Jan Paweł II, design of a monument for the St. Helen’s church, Chicago, circa 2005, bronze casting
Gift - Klub Ujścia Jezuickiego, Chicago

Czesław Dźwigaj, Ojciec Święty Jan Paweł II, projekt wstępny pomnika do kościoła pod wezwaniem Św. Heleny w Chicago, circa 2005, odlew z brązu
Dar Klubu Ujścia Jezuickiego w Chicago

Among the museum collections are over 2,000 medals of Pope John Paul II, donated in 2016 by the late Chet Schafer, PMA Life Member, numismatist, and radio host. Pope John Paul II visited 129 countries, many which had not been previously visited by a Catholic pope. On each occasion, a commemorative medal was struck and made publicly available. These medals compose the majority of Schafer’s medal collection. Another portion of the collection includes medals issued by the Vatican on the 25th anniversary of his papacy.

Kolekcję muzealną uzupełnia darowizna z 2016 roku ponad 2000 medali z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Medale zostały nabyte i przekazane do kolekcji MPA przez Ś.p. Cheta Schaffera, przyjaciela MPA, chicagowskiego numizmatyka, prezesa Polonia Society Radio Host. Święty Jan Paweł II odwiedził 129 krajów, z których wiele nigdy nie było odwiedzanych przez żadnego innego katolickiego papieża. Dla każdej wizyty zostały wibite pamiątkowe medale i udostępnione opinii publicznej. Medale te stanowią większość kolekcji Cheta Schaffera. Odrębna część kolekcji zawiera medale wydane przez Watykan z okazji rocznicy inauguracji papieża Jana Pawła II. Są to medale upamiętniające 25. rocznicę Jego pontyfikatu.

Podczas wizyty

Archives/Archiwum:

The PMA Archives holds printed materials, including periodicals, press clippings, calendars, leaflets, and more, in Polish, English, and other languages, covering the Chicago visits of Karol Cardinal Wojtyła on September 27, 1969 and August 21, 1976 (both which included stops at the PMA) and the official October 4-5, 1979 visit as Pope John Paul II.

Evidence of the PMA visits include photographs and guest book entries. Several Polish bishops visited Chicago following the Eucharistic Congress in Philadelphia and signed the guest book under the date of August 21, 1976 – Karol Cardinal Wojtyła among them.

Amid many personal papers, the collection of Bishop Alfred L. Abramowicz contains detailed plans of Cardinal Wojtyła’s visit to Chicago, as well as encyclicals, letters, proclamations, and prayers issued by Pope John Paul II.

Additional materials include well-known newspapers and periodicals published after Saturday April 2, 2005, following the death of Pope John Paul II.

W Archiwum MPA przechowywane są materiały oraz periodyki polskie i amerykańskie (także w innych językach), wycinki prasowe, kalendarze, druki ulotne i inne, dotyczące wizyt Kardynała Karola Wojtyły w Chicago, (w tym dwukrotnej wizyty w budynku Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego i Muzeum Polskiego w Ameryce dnia 27 września 1969 r. i 21 sierpnia 1976 r.) oraz oficjalnej wizyty Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Chicago w dniach od 4 do 5 października 1979 r.

Świadectwem tych wizyt są zachowane zdjęcia oraz wpisy w Księdze Gości MPA. Pod datą 21 sierpnia 1976 r., autografy złożyli Kardynałowie z Polski, którzy przybyli do Chicago po odbytym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii, wśród nich najcenniejszy jest autograf Kardynała Karola Wojtyły.

Do Archiwum MPA cykliczne trafiają kolekcje gromadzone przez prywatne osoby. Do cennieszych należy kolekcja ofiarowana przez Biskupa Alfreda L. Abramowicza zawierająca (poza już wymienionymi) szczegółowe plany pobytu Kardynała Wojtyły, później Papieża Jana Pawla II w Chicago, ale także drukowane encykliki, listy, orędzia oraz modlitwy Papieża.

Kolejną grupę stanowią periodyki najbardziej znanych pism, po tym, jak w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, cały świat dowiedział się o Jego śmierci.

Hotel Drake Card Cody Dinner

Library/Biblioteka:

The PMA Library includes a substantial number of publications covering the life and work of Saint John Paul II. This collection continues to grow as new titles are published in both Polish and English. Included are a variety of biographical studies on the Polish Pope, starting from his youth, the early years of his priesthood, cardinal years, the election of Karol Wojtyła as head of the Catholic Church in Rome, and throughout his papacy. A large part consists of books and albums on papal pilgrimages, when he visited the faithful in various countries across the globe and his many meetings with youth all over the world. Encyclicals, apostolic letters, collections of sermons and catechetical lectures by John Paul II in numerous editions and publications are also included in the collection. One cannot miss the issues of prayers and reflections for the holidays and each day of the year of the Polish Pope in collective or individual publications or sketches on the philosophy and theology of John Paul. The Library also contains his poems and dramas, which he wrote as a young man while at university.

Biblioteka MPA posiada pokaźne zbiory dot. św. Jana Pawła II. Kolekcja ta powiększała się przez wiele lat i stale rośnie, gdyż wciąż powstają nowe książki i publikacje tak w języku polskim, jak i angielskim. W zbiorze tym znajdują się liczne opracowania biograficzne polskiego papieża, zaczynając od czasów młodzieńczych, poprzez wczesne lata posługi kapłańskiej, lata kardynalskie aż do wyboru Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego w Rzymie. Dużą część zajmują książki i albumy na temat pielgrzymek papieskich, gdy odwiedzał wiernych kościoła w poszczególnych krajach i na wszystkich kontynentach świata oraz jego wielu spotkań z młodzieżą. Encykliki, listy apostolskie, zbiory kazań i myśli, rozprawy i wykłady katechetyczne Jana Pawła II w rozlicznych wydaniach i opracowaniach wielu autorów również znajdują się w kolekcji bibliotecznej. Nie można pominąć wydań modlitw i rozważań na święta i każdy dzień roku polskiego papieża w zbiorowych lub indywidualnych publikacjach czy szkiców o filozofii i teologii Jana Pawła. W zbiorach BMPA nie brakuje jego wierszy i dramatów, które pisał jako młody człowiek w czasach studenckich.

Trivia:

In 1969, how did the City of Chicago honor the visiting Cardinal?
Mayor Richard J. Daley proclaimed September 27, 1969, as “Karol Cardinal Wojtyła Day.”

The Pope was the guest of two concerts at Holy Name Cathedral; who were the performers?
Luciano Pavarotti sang “Ave Maria” on October 4 and Sir Georg Solti conducted the CSO on October 5.

Although more people went to Grant Park to honor the Chicago Cubs when they won the World Series, what were the crowd estimates for the Grant Park Papal Mass?
Crowd estimates were 1.2 million visitors.

A large crowd went to the Polish Language Mass on October 5 at which church?
Five Holy Martyrs on Chicago’s South Side.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.