984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

2019 funds from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

The PMA is pleased to announce that the modernization of exhibit space supplemented with new lighting was completed in 2019. While visiting The Polish Museum of America and the Exhibit of the 80th anniversary of the Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair, we encourage you to take a closer look at these exhibits which include folk sculptures of saints, Polish folk costumes, and the Polish pope, St. John Paul II.

Lighting and reorganization of the permanent exhibits in the Great Hall of the Polish Museum in America in 2019 were made possible with funds from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland as part of the Protection of Cultural Heritage Abroad Program in cooperation with the Jozef Pilsudski National Heritage Foundation.


MPA z przyjemnością informuje, że projekt modernizacji gablot z nowym oświetleniem został zakończony w 2019 r. Przy okazji odwiedzin w Muzeum Polskim czy podczas zwiedzania Wystawy 80-lecia Pawilonu Polskiego na Światowej Wystawie w Nowym Jorku 1939 r. serdecznie zapraszamy do obejrzenia odnowionych stałych ekspozycji: ludowa sztuka sakralna, stroje ludowe oraz wystawa polskiego papieża, św. Jana Pawła II.

Doświetlenie i reorganizacja gablot z mini wystawami stałymi Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce była możliwa dzięki funduszom otrzymanym z Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2019 sponsorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.