984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Historical prints and special editions

The Polish Museum of America Library holds in its collection many unique publications. From thousands of volumes, we selected a few for this film. We will present two of the oldest books, printed at the beginning of the 16th century, and two special books that are very distinct from each other...
We invite you to watch the film.

Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce przechowuje wiele unikatowych publikacji w swoich zbiorach. Spośród tysięcy woluminów wybraliśmy do tego filmu kilka. Zaprezentujemy dwie najstarsze książki, pochodzące z początku XVI wieku oraz dwie szczególne książki bardzo wyraźnie różniące się od siebie...
Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.