984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Mysterious painting and its Creator

Learn about a mysterious painting and its creator – "Thieves Market in Vilnius" by Stanisław Appenzeller. Episode number six in a series of films from the Polish Museum of America. Enjoy!

Poznaj historię zagadkowego obrazu i jego twórcy – „Targ złodziejski w Wilnie” Stanisława Appenzellera. Odcinek numer sześć z serii filmów Muzeum Polskiego w Ameryce. Miłego oglądania!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.