984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Paderewski Room Part 2 – Tour Behind the Glass

On November 17, 19, and 21, 1891, Ignacy Jan Paderewski, in a series of three concerts at Carnegie Hall, in New York, began his musical adventure in America, resulting in the Master’s 20 concert tours across the United States. We invite you to a unique, virtual tour of the last room in which the Master lived in the next part of the PMA short film series: Paderewski Room Part 2 – Tour Behind the Glass.

W dniach 17, 19 i 21 listopada 1891 r., Ignacy Jan Paderewski serią trzech koncertów w Carnegie Hall, w Nowym Jorku rozpoczął swą muzyczna karierę w Ameryce, która zaowocowała 20. trasami koncertowymi Mistrza po Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do niecodziennego, wirtualnego zwiedzania ostatniego pokoju, w którym mieszkał Mistrz, w kolejnym odcinku produkcji MPA zatytułowanym Pokój Paderewskiego zza szyby

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.